Výkup a prodej bytů před privatizací

V rámci výkupu a prodeje bytů před privatizací nabízíme :

  • uzavření budoucí kupní smlouvy na odkoupení bytu, který jde do privatizace od nájemníka, složení zálohy na kupní cenu a uhrazení kupní ceny městu u  privatizovaného bytu
  • uhrazení dlužných nájmů na bytech
  • zajištění nového bydlení u měst či družstev formou směny
  • zajištění nového bydlení v nájemních domech
  • uzavření jiných dohod s nájemníkem na základě konkrétního případu
  • vyplacení odstupného
  • úhradu nákladů na přestěhování

Veškeré poradenství poskytujeme zdarma.