Výkup nemovitostí

Naše firma provádí i výkup nemovitostí. Vše probíhá tak, že náš makléř si nemovitost ocení (bezplatně pro prodávajícího) a  nabídne prodávajícímu kupní cenu, kterou jsme mu schopni deponovat do 24 hodin do úschovy k advokátovi. Z této advokátní úschovy si prodávající finanční částku převezme ihned po zápisu kupní smlouvy katastrem nemovitostí. Z našich zkušeností ještě uvádíme, že celková doba od uzavření smlouvy po inkaso kupní ceny je 14 až 30dnů.

Podobné služby můžeme nabídnout i při zatížení nemovitosti zástavními právy, exekucemi či dražbou, kdy naše firma v rámci úhrady kupní ceny vyplatí závazky na nemovitosti. V případě, že je nařízena dražba nemovitosti, musí se vyplacení závazků provést nejpozději do dne konání dražby.

V některých případech jsme schopni se zavázat i k tomu, že prodávající může nemovitost ještě po nějakou smluvenou dobu užívat.